Skip to main content

Aanmelden Verkennend Gesprek 1

Onderstaand aanmeldformulier is voor verwijzers. Bent u geen verwijzer? Klik hier om naar ons reguliere aanmeldformulier te gaan.

Aanmeldformulier

Via dit formulier meldt u uw cliënt aan voor een Verkennend gesprek 1: Dit gesprek is bedoeld als een korte inventarisatie van de mentale gezondheid van uw cliënt. We kijken naar wat zij nodig hebben op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, maar ook naar mogelijkheden voor hulp binnen het sociaal domein. Na een telefonische afspraak ontvangt uw cliënt een advies met daarin suggesties voor geschikte hulpverlenende instanties waar ze zelf contact mee kunnen opnemen. De afspraak is kosteloos en er is mogelijkheid tot telefonische vervolggesprekken indien nodig.


Dit formulier vraagt u o.a. om uw naam, telefoonnummer en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.