Skip to main content

Wij geloven dat psychisch herstel start bij je eigen kracht en mogelijkheden

Wie zijn wij?

Op dit moment bestaat ons team uit 10 mensen: Hieke Bos, Ellen de Rooij, Bieneke van der Hoek, Tessa Geenen, Salomé de Voor, Feline Slinger, Samantha Bruinhard, Raoul Bruynder, Evita Kalthoff en Lindsay Rudge.

We hebben vanuit verschillende disciplines te maken met het geestelijk welzijn van mensen. Van daaruit is een gemeenschappelijk ideaal ontstaan: het verbeteren van de toegankelijkheid van hulp bij psychische problemen. 

Visie

We willen Amsterdammers die mentale klachten hebben helpen om zorg te vinden die past bij diens persoonlijke situatie. Dit doen we door op een herstelgerichte manier in gesprek te gaan, waarbij we breder kijken dan alleen een psychiatrische diagnose en de GGZ. Ook zorg vanuit het sociaal domein kan nodig zijn. Daarnaast kunnen hulp van ervaringsdeskundigen of andere vormen van hulp passend zijn. De meerwaarde van WegwijsAmsterdam is dat we dicht bij bewoners en dicht bij de aanbieders staan. Bovendien zijn we onafhankelijk en kijken we buiten de kaders van het bestaande aanbod in de GGZ. Zo kunnen we goed afstemmen op de zorg die de bewoner en diens naasten nodig heeft.

 

Onze missie

Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan optimale benutting van het zorgaanbod in Amsterdam, zodat de zorg duurzaam toegankelijk blijft voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Om dit te bereiken geloven we dat samenwerking tussen de verschillende aanbieders in dit zorglandschap essentieel is. Hier dragen wij aan bij door de informatie die we ophalen uit de regio te delen met andere belanghebbenden. Daarnaast onderzoeken we het effect van onze eigen inzet en proberen we nieuwe werkwijzen uit, die passen bij onze doelstellingen. We willen hiermee ook andere partijen inspireren en onze kennis overdragen.

Aanmelden?

Hier kun je je aanmelden voor een verkennend gesprek.