Skip to main content

Klachtenreglement WegwijsAmsterdam

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht hebt over onze begeleiding. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk iets aan doen. Ook willen we graag leren van uw onvrede en proberen in de toekomst klachten te voorkomen.

Wanneer u ontevreden bent of een klacht hebt, bespreek dit dan in de eerste plaats met de medewerker die hierbij betrokken is. Vaak is deze persoon zich niet bewust van uw onvrede en wil deze u graag aanhoren. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met onze directeur Hieke Bos, via: hieke@wegwijs-amsterdam.nl / 06-40763640

Wanneer dit niet leidt tot vermindering van uw onvrede, dan u uw klacht bespreken met de onafhankelijk klachtenfunctionaris. Dit is Willemijn Dekker via: willemijn.dekker@humanc.nl / 06-26312026.

De onafhankelijk klachtenfunctionaris heeft als taak opvang, ondersteuning en advies te geven aan degene die de klacht indient. De klachtenfunctionaris probeert tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen. U kunt uw klacht per email of telefonisch indienen.

Mocht het toch niet lukken om eruit te komen dan kunt u tenslotte nog contact opnemen met de Geschillencommissie Zorg.