Skip to main content

Aanmelden Verkennend Gesprek 2

Onderstaand aanmeldformulier is voor verwijzers. Bent u geen verwijzer? Klik hier om naar ons reguliere aanmeldformulier te gaan.

Aanmeldformulier

Via dit formulier kunnen huisartsen of POH GGZ in Amsterdam Zuid-Oost cliënten aanmelden voor een Verkennend gesprek 2: Dit gesprek is bedoeld als een verdiepende inventarisatie van de mentale gezondheid, waarbij we niet alleen kijken naar de hulpvraag voor geestelijke gezondheidszorg, maar ook naar eventuele uitdagingen op andere levensgebieden. Dit gesprek vindt plaats bij een van de huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid-Oost, is face to face, en bestaat uit 2 afspraken van elk 60 minuten, gevolgd door een telefonisch follow-up contact. Na afloop van de gesprekken ontvangt u als verwijzer een terugkoppeling.


Dit formulier vraagt u o.a. om uw naam, telefoonnummer en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.