Skip to main content
[:nl]Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebben veel moeite om zichzelf en hun emoties te begrijpen, maar ook om die van anderen te begrijpen. Emoties lopen vaak hoog op, of zijn er juist te weinig op momenten dat ze er wel zouden moeten zijn. Ze voelen zich vaak leeg. Ook kunnen emoties elkaar snel afwisselen: na een knallende ruzie kan iemand weer even vrolijk verder gaan. Het gedrag of de emoties van de ander worden vaak niet goed begrepen. Een bepaalde blik kan leiden tot de overtuiging dat iemand boos is. Andersom kan ook: als iemand niet genoeg zegt dat de ander de moeite waard is, is dat voor een borderliner reden te geloven dat zij dus ook niet de moeite waard is. Ik kort de term BPS hier af tot borderline, voor het lezersgemak. En er zijn meer vrouwen dan mannen met borderline, vandaar dat ik ‘zij’ gebruik.

Impulsiviteit

Een tweede kenmerk van een borderline persoonlijkheid is impulsiviteit: het lijkt ineens een heel goed idee om te verhuizen, van baan te veranderen of een relatie te verbreken. Er zit te weinig rem op het gedrag. Dat kan ook leiden tot teveel eten, drinken, kopen, drugsgebruik of seksuele contacten.

Zelfbeeld

Als derde is het zelfbeeld van een borderliner negatief. Ze hebben weinig zelfvertrouwen of weten niet goed wie ze zijn en wat ze willen. Omdat ze dat niet goed weten, nemen ze ook niet altijd goede beslissingen over werk of studie bijvoorbeeld.

Relaties

Tenslotte is een vierde kenmerk dat borderliners moeite hebben met relaties. Ze gaan vaak intense relaties aan en kijken eerst huizenhoog tegen iemand op. Als blijkt dat de ander niet aan dat beeld kan voldoen, worden mensen vaak juist afgekeurd. De ander wordt zwart-wit beleefd, er zit weinig grijs bij. Ook kan het zijn dat mensen op afstand worden gehouden uit wantrouwen.

Heb ik een borderline persoonlijkheidsstoornis?

Zelf heb ik in de loop van de jaren veel gewerkt met mensen met bordeline. Het is dankbaar werk om mensen te leren om beter om te gaan met hun emoties, zichzelf en anderen beter te begrijpen en zo ook evenwichtiger relaties aan te gaan. Zoek je hulp voor BPS of wil je onderzoeken of je BPS hebt, WegwijsgGZ kan hierbij helpen. Kijk hier voor meer informatie. In een volgende blog zal ik ingaan op de verschillende vormen van behandeling voor BPS.

 [:]