Skip to main content
[:nl]Vorige week las ik met veel enthousiasme het rapport: Specifieke cliëntgroepen in de aanpak wachttijden ggz. Dit rapport is uitgevoerd door onderzoeksbureau HHM, in opdracht van de landelijke stuurgroep aanpak wachttijden ggz. Zie voor het gehele rapport: https://www.hhm.nl/actueel/rapport-specifieke-clientgroepen-in-de-aanpak-wachttijden-ggz

Een groot aantal van de oplossingsrichtingen die ik genoemd zie in hoofdstuk 4 (blz. 19), brengen wij ook in de praktijk, namelijk:

  1. consultatie/casuïstiek

We hebben daarvoor inmiddels een min of meer vaste samenwerkingsvorm met huisartsen in onze wijk.

  1. sociale kaart/gebrek aan overzicht: sneller op de juiste plek

We zoeken via alle ‘zoekmachines’ die we tot onze beschikking hebben naar mogelijkheden voor hulp. Doordat we dat doen krijgen we een steeds beter overzicht van de sociale kaart. Ook krijgen we een beter beeld van het zorgaanbod van collega’s.

  1. organisatie van de zorg

Voor zowel cliënten als collega’s is het niet altijd duidelijk hoe de zorg georganiseerd is, bijvoorbeeld wat betreft percentage medebehandelaarschap per verzekeraar, onderlinge dienstverlening, natura en restitutie enzovoort. We adviseren daarin en organiseren zorg rondom een cliënt.

  1. regionaal verwijscentrum

Het zoeken van passende hulp is tegenwoordig een behoorlijke klus. Er is weinig overzicht waardoor verwijzingen niet goed lopen. Huisartsen vragen ons bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor BGGZ en SGGZ maar ook PMT, of voor diagnostiek. Wij zoeken en organiseren dan deze hulp.

  1. diagnostiek

We organiseren op aanvraag diagnostiek, liefst eerder in de keten. Zeker op het gebied van trauma en persoonlijkheid hebben we veel mogelijkheden tot diagnostiek, maar ook voor AD(H)D en autisme.

  1. overbruggingscontact of bredere hulp dan GGZ

We organiseren regelmatig een overbruggingscontact, door iemand bijvoorbeeld eerst een traject in de BGGZ aan te bieden, of een traject in de SGGZ voordat een behandeling in een zeer gespecialiseerde instelling begint. Maar ter overbrugging kan gedacht worden aan inzet van lichaamsgerichte therapie, emental health, ervaringsdeskundigen of running therapy. Ook dat organiseren we dan.

In onze filosofie is het heel belangrijk dat mensen goed geïnformeerd raken over behandelingen en een weloverwogen keuze maken voor behandelaar en behandeling. Liefst in samenspraak met naasten. Dat komt het resultaat ten goede.

Wij, van WegwijsGGZ, werken voor jeugd én voor volwassenen, voornamelijk in de regio Amsterdam.[:]