Skip to main content
[:nl]Jan (fictieve naam) is een keer zo boos geworden dat hij een man heeft opgetild en hem heeft weggegooid, zoals hij dat zelf omschreef. Op de Albert Cuijpmarkt. Ik geloof hem zo. Hij ziet er sterk uit en ook zijn mimiek en bewegingen zijn krachtig. Hij vertelt dat hij wel vaker in ruzies belandt en erg agressief kan worden. Ik ben benieuwd naar hoe hij zo boos is geworden. Niemand wordt zo geboren, leg ik hem uit.

Waar komt de agressie vandaan?

Net als bij veel andere mensen met agressieproblemen blijkt zijn woede omgekeerd evenredig aan wat hem is aangedaan. Hij is stelselmatig bekritiseerd en vernederd door zijn moeder. Hij werd vergeleken met zijn broer, die ouder was en in de ogen van moeder alles beter kon en deed. Er zijn opmerkingen gemaakt over zijn uiterlijk, zijn intelligentie, zijn keuze van werk of vrienden en zijn levensstijl. Niks was goed. Sommige kinderen buigen dan, of barsten. Dat wil zeggen dat ze zich of aanpassen of overgeven. Hij weigerde dat en heeft altijd gevochten om overeind te blijven. Het is ook aan zijn lichaamshouding te zien dat hij op spanning staat en altijd alert is. Hij zal zich bij het minste of geringste weren. Dat was dus ook het geval bij het incident op de markt.

En hoe nu verder?

Bij mensen waarbij hen wat is aangedaan, is omgezet in agressie naar anderen, pas ik vaak het woede-wrok-wraakprotocol toe. Daarbij zijn de vernederingen die eerder in hun leven hebben plaats gevonden, en de daarbij horende woede, de focus van EMDR. EMDR richtte zich oorspronkelijk op de angst die bleef na een trauma, en vermindert tijdens de procedure de angst. Waarom dat dan niet toepassen op woede? Dat dacht Herman Veerbeek, de uitvinder van het protocol. In het protocol krijgt de persoon in kwestie de ruimte om zich helemaal uit te leven op de daders, in fantasie. Daarbij wordt een afleidende stimulus aangeboden, meestal zijn dat oogbewegingen. Gaandeweg dooft de woede dan uit. Het geeft mijzelf altijd een heerlijk opgeruimd gevoel als iemand al die woede uit zijn of haar systeem weet te krijgen.

Bekijk ook de indrukwekkende documentaire over het wraakprotocol: https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/maart/het-wraakprotocol.html.

Denk je dat het wraakprotocol misschien voor jou of iemand die je kent geschikt is of wil je er meer informatie over. WegwijsGGZ kan je hierbij in een online of persoonlijk gesprek helpen. [:]