Skip to main content
[:nl]Ik lees in een bericht van Zorgverzekeraars Nederland het volgende:

Zorgverzekeraar CZ wil dat zorgverleners in de ggz voor alle CZ-verzekerden die bij hen op de wachtlijst staan actief kijken of digitale zorg mogelijk en gewenst is. Nu staan onnodig veel mensen op een wachtlijst terwijl er wél directe of snellere toegang tot digitale zorg mogelijk is, aldus de zorgverzekeraar.

Helemaal mee eens! Denk ik in eerste instantie. Er zijn tegenwoordig veel goede aanbieders van online hulp. Waarom zou je daar geen gebruik van maken, als je nog moet wachten op hulp of in plaats van hulp?

Voor bijna alle psychische klachten is een online behandeling beschikbaar. Of die behandeling in combinatie met gesprekken (blended) of zonder begeleiding (zelfhulp) is, hangt af van de wens van de cliënt. Volgens veel zorgverleners is voor sommige problematiek ook meer contact met de zorgverlener nodig dan voor andere problematiek. Die discussie is nog niet beslecht. Maar e mental health als aanvulling op een bestaande GGZ-behandeling kan bijna geen schade aanrichten en een grote meerwaarde hebben.

In tweede instantie zou ik het jammer vinden als CZ hier een verplichting van maakt. Hulp die verplicht is, werkt mijns inziens sowieso slechter dan wanneer er samen gekozen is voor hulp. Shared decision making is tegenwoordig een even populaire term als e mental health. Shared decision making houdt in (bron: Medisch Contact): Gezamenlijke besluitvorming, oftewel shared decision making, is een manier van werken waarbij arts en patiënt samen tot een beleid komen dat het beste bij de patiënt past.

Verderop in het artikel waaruit dit citaat komt voor gesteld:

Gezamenlijke besluitvorming in de gezondheidszorg is effectief en goed voor de arts-patiëntrelatie. 

Meer over shared decision making: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/shared-decision-making-voor-beginners.htm

Wij, als WegwijsGGZ willen daarom adviseren over e-mental health (onafhankelijk van aanbieder) en je in contact brengen met een zorgverlener die de gewenste online behandeling met je kan starten.

 

 

 [:]