Skip to main content
[:nl]Op zoek naar mogelijkheden voor financiering van onze diensten, mail ik nog maar eens de directeur van mijn beroepsvereniging, de LVVP. Ze mailt me terug: “Dit lijkt me iets voor jullie!”, met daarbij informatie over de voucheraanvraag ‘Juiste zorg op de juiste plek’, van ZonMW. Er gaat vaag een belletje rinkelen, ik heb hier al eerder over gelezen. En via allerlei kanalen hebben we inmiddels wel begrepen dat ZonMW voor ons waarschijnlijk de meest passende subsidies heeft.

Ik word direct enthousiast als ik lees wat de aanvraag beoogt en wat het doel van de subsidie is. Nog enthousiaster word ik als ik lees dat we de expertise van onderzoeksbureau HHM in kunnen schakelen om tot een goed systeem voor dataverzameling en data-analyse te komen. In mijn vorige blog schreef ik over het rapport dat zij onlangs uitbrachten. Daarin staan treffend de knelpunten in de GGZ en oplossingen voor die knelpunten beschreven. Ik app Noor: ik denk dat we hier echt voor moeten gaan! Bureau HHM wil graag samen met ons de aanvraag doen. Het gesprek over wat wij doen, en wat zij hebben onderzocht, is al heel inspirerend. We hebben tot 9 juli 14 uur om de aanvraag in te dienen. Het lukt ons uiteindelijk om onze aanvraag op 9 juli om 11 uur in de ochtend af te ronden…net op tijd.

Gisteren ontvingen we bericht dat de voucheraanvraag is goedgekeurd.

Deze subsidie geeft ons de kans om tot een helder systeem voor dataverzameling en analyse te komen, om zo een regiobeeld te krijgen van de knelpunten in de GGZ in Amsterdam. Met andere woorden: welke stappen zetten mensen op weg naar hulp? Via welke weg? Waar gaat dat goed? En waar gaat dat mis? Waarom gaat het mis? Voor welke vragen is wel hulp aanwezig, en voor welke niet? Welke hulp past het beste bij welke vraag? En als belangrijkste: kunnen wij helpen om passende hulp te vinden? Ons doel is om vraag en aanbod binnen de GGZ in Amsterdam beter en sneller op elkaar aan te laten sluiten (matching) door een regionaal verwijscentrum op te zetten. Dit verwijscentrum is beschikbaar voor huisartsen, behandelaars en mensen die zorg zoeken. Het verwijscentrum kan ondersteuning bieden bij het verhelderen van de probleemstelling en hulpvraag, door consultatie eerder in de keten (bij POH GGZ/huisarts), diagnostiek (vooral op het gebied van persoonlijkheid en trauma en/of psychiatrisch onderzoek) en betrekken van naasten. Het verwijscentrum helpt ook bij het organiseren van alternatieve of overbruggingszorg. Door deze activiteiten ontstaat een steeds beter beeld van de vraag, het aanbod en de witte vlekken hierin.

HHM zal ons in de komende periode adviseren bij het opzetten van een systeem waarin we de data die we verzamelen zo goed mogelijk te gebruiken om een regiobeeld te krijgen. We verheugen ons op de samenwerking.

Bij deze willen we alle bereidwillige mensen die zo met ons hebben mee gedacht over mogelijkheden voor subsidie hartelijk bedanken![:]