Skip to main content
[:nl]Nog niet voor iedereen is helemaal duidelijk hoe onze werkwijze is. Dat kan kloppen, want dat is het voor onszelf ook ‘work in progress’.

Ten eerste: wij vragen een kostenvergoeding voor ons werk, omdat we anders niet verder kunnen met wat we doen. We hebben geen winstoogmerk.

We hebben het proces van zoeken naar een geschikte plek ondertussen verdeeld in een aantal stappen:

  1. We zoeken contact (telefonisch of via mail) en bespreken wat de wensen zijn. Daarbij stellen we ook vragen als: Is er al bekend wat er aan de hand is en welke hulp nodig is?Heeft u voorkeur voor een bepaalde buurt? Is alleen zorg die vergoed wordt een optie of bent u bereid ook zelf betalen? Welke hulp is er al geweest en wat heeft geholpen? Wilt u liever naar een praktijk in de vrije vestiging of naar een instelling?
  1. Daarna zetten we een aantal mogelijkheden op een rijtje, in de vorm van links naar de desbetreffende websites van praktijken of instellingen. Daarbij gaan we uit van de informatie die op de website staat. Die informatie is niet altijd bijgewerkt helaas, dus soms blijkt er toch geen plek te zijn. Deze lijst is een eerste aanzet om duidelijk te krijgen wat uw wens is.
  2. Daarna bespreken we met welke praktijken of instellingen contact opgenomen gaat worden en wie dat doet, wij of u.
  3. Het kan zijn dat we geen plek vinden, maar tot nu toe is dat nauwelijks gebeurd.
  4. Het kan zijn dat u zelf een plek vindt. Dan krijgt u uw geld terug.
  5. Als u zelf een plek vindt, vragen wij of u die informatie met ons wil delen.
  6. Wij voegen die informatie, en de informatie die we zelf hebben gevonden toe aan ons systeem waardoor we steeds een beter overzicht krijgen van mogelijkheden en wachttijden.
  7. Ook krijgen we een beter idee van wie we waar kunnen plaatsen, zodat we beter kunnen matchen.
  8. Ons doel is om een complete sociale kaart van de GGZ in Amsterdam te krijgen.Ons doel is ook om goed contact met zoveel mogelijk praktijken en instellingen waardoor we mensen goed en snel kunnen plaatsen.
  9. Na de plaatsing sturen we u een korte evaluatie, want ook daar leren wij van.

 [:]